Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

SUN RUN CROSS - TRASA 5 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Juniorky (14-17 let) ročníky 2005 - 2008
Ženy 18+ (18-39 let) ročníky 1983 – 2004
Ženy 40+ (40 let a starší) ročníky 1982 a dříve narozené
Junioři (14-17 let) ročníky 2005 - 2008
Muži (18-39 let) ročníky 1983 - 2004
Veteráni 40+ (40-54 let) ročníky 1968 - 1982
Veteráni 55+ (55 let a starší) ročníky 1967 a dříve narození

SUN RUN CROSS - TRASA 10 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Ženy (18-39 let) ročníky 1983 – 2004
Ženy 40+ (40 let a starší) ročníky 1982 a dříve narozené
Muži (18-39 let) ročníky 1983 - 2004
Veteráni 40+ (40-54 let) ročníky 1968 - 1982
Veteráni 55+ (55 let a starší) ročníky 1967 a dříve narození

SUN RUN KIDS

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Drobotina holky i kluci (1-3 roky) ročníky 2019 – 2021 - 40 m
Předškolačky (4-5 let) ročníky 2017 – 2018 - 60 m
Předškoláci (4-5 let) ročníky 2017 – 2018 - 60 m
Školačky (6-7 let) ročníky 2015 - 2016 - 150 m
Školáci (6-7 let) ročníky 2015 – 2016 - 150 m
Mini žákyně (8-9 let) ročníky 2013 – 2014 - 300 m
Mini žáci (8-9 let) ročníky 2013 – 2014 - 300 m
Mladší žákyně (10-11 let) ročníky 2011 – 2012 - 600 m
Mladší žáci (10-11 let) ročníky 2011 – 2012 - 600 m
Starší žákyně (12-13 let) ročníky 2009 – 2010 - 800 m
Starší žáci (12-13 let) ročníky 2009 – 2010 - 1000 m

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení pro oba závody (SUN RUN, SUN RUN KIDS). On-line přihlašování bude ukončeno v pátek 17.6. 2022 ve 12:00 hodin.

Přihlášení na místě v den závodu bude možné vyplněním papírové přihlášky. Zdržuje to však nás i Vás, přihlaste se pokud možno on-line!!!

STARTOVNÉ:

Dětský závod SUN RUN KIDS zdarma (i na místě v den závodu)

Hlavní závod SUN RUN CROSS na 5km a 10km:
100 Kč při připsání částky pořadateli do 17.6.2022 na účet číslo 222836532/0300
Do poznámky pro příjemce napište jméno závodníka, ročník narození a délku trati.
150 Kč při platbě na místě v den závodu. Při neúčasti se startovné nevrací!!!

PREZENCE:

Letní stadion Nová Paka, Havlova 1363, sobota 18.6. 2022.
Děti - SUN RUN KIDS 10:30 - 11:30 hodin
Junioři a dospělí - SUN RUN CROSS 13:00 - 14.00 hodin!!!

Prosíme dodržujte výše uvedené časy!!!

START:

Letní stadion v Nové Pace.

Dětský závod ve 12:00 hodin – od nejmladší kategorie. Starty budou plynule navazovat po doběhu předchozí kategorie.

Hlavní závod na 5 km a 10 km ve 14:30 hodin - obě trasy najednou. Součástí hlavního závodu je prolog Jírovými sady.

CÍL:

Letní stadion v Nové Pace.

TRAŤ:

dětský závod – tratě v areálu Letního stadionu, tartanová dráha hlavní závod – částečně asfalt, jinak lesní a polní cesty v členitém terénu, doběh na tartanové dráze letního stadionu.

PŘEDPIS:

závodí se podle pravidel atletiky pro běhy mimo dráhu a tohoto rozpisu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Za děti zodpovídají zákonní zástupci.
Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.
Závod je veřejný, přístupný registrovaným i neregistrovaným závodníkům.

Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.
Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

OBČERSTVENÍ:

Dětský závod - nápoj v cíli.
Hlavní závod - v cíli koláč, nápoj, na trati nápoj.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

dětský závod ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle na Letním stadionu,

hlavní závod na 5 km a 10 km v 15:45 hodin v prostoru startu a cíle na Letním stadionu.

CENY:

věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii.

ZNAČENÍ:

šipky a koridory, výstražné pásy, na trati budou rozmístěny pořadatelské hlídky.

UPOZORNĚNÍ:

Závěrečná část závodu vede po tartanové dráze letního stadionu. Zvolte proto vhodnou obuv s gumovou podrážkou.
Podrážka běžecké obuvi nesmí mít plastové či kovové části, aby nedošlo k poškození tartanové dráhy.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.

KONTAKTY:

Velocipéd klub Nová Paka, Legií 431, 509 01 Nová Paka,
IČ: 27001211.
www.velocipedklub.cz
info@velocipedklub.cz
Tel.: 737 659 658, 603 335 654, 603 175 554