Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

TRASA 51 KM (Převýšení 1395 M)

KATEGORIE:
DM29 Muži 18-29 let (1991-2002)
DM30 Muži 30-39 let (1981-1990)
DM40 Muži 40-49 let (1971-1980)
DM50 Muži 50-59 let (1961-1970)
DM60+ Muži od 60 let (1960 a dříve narození)
DŽ39 Ženy 18-39 let (1981-2002)
DŽ40+ Ženy od 40 let (1980 a dříve narozené)

TRASA 34 KM (Převýšení 960 M)

KATEGORIE:
KMJ18 Junioři 13-18 let (2002-2007) se souhlasem rodičů
KM29 Muži 19-29 let (1991-2001)
KM30 Muži 30-39 let (1981-1990)
KM40 Muži 40-49 let (1971-1980)
KM50 Muži 50-59 let (1961-1970)
KM60+ Muži od 60 let (1960 a dříve narození)
KŽJ13 Juniorky 13-18 let (2002-2007) se souhlasem rodičů
KŽ39 Ženy 19-39 let (1981-2001)
KŽ40+ Ženy od 40 let (1980 a dříve narozené)

DĚTSKÝ ZÁVOD:

ŽM4Dívky a chlapci 3-4 let (2016-2017) 250m (1 okruh)

MMŽ6 Ml. žáci 5-6 let (2014-2015) 500m (2 okruhy)
MMŽ8 Ml. žáci 7-8 let (2012-2013) 750m (3 okruhy)
MSŽ10 St. žáci 9-10 let (2010-2011) 1000m (2 okruhy)
MSŽ12 St. žáci 11-12 let (2008-2009) 1500m (3 okruhy)
ŽMŽ6 Ml. žákyně 5-6 let (2014-2015) 500m (2 okruhy)
ŽMŽ8 Ml. žákyně 7-8 let (2012-2013) 750m (3 okruhy)
ŽSŽ10 St. žákyně 9-10 let (2010-2011) 1000m (2 okruhy)
ŽSŽ12 St. žákyně 11-12 let (2008-2009) 1500m (3 okruhy)

Prohlídka tratí dětského závodu s průvodcem proběhne v den závodu od 10:30 hodin. Tratě povedou v těsné blízkosti prostoru startu a cíle ve Skiareálu Máchovka. Okruh 250 m pro věkové kategorie od 3 do 8 let vede částečně po spodní trati pro běžecké lyžování. Okruh pro věkové kategorie 9 až 12 let je dlouhý 500 m a vede po spodní i horní trati pro běžecké lyžování.

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení přes odkaz v pravé části této stránky. Platí i pro dětský závod. Registrace on-line bude ukončena v pátek 18.9. 2020 ve 12:00 hodin. Prosíme, využijte on-line přihlášení před závodem. Urychlíte tím značně průběh prezentace a v den závodu nebudete muset vyplňovat před startem papírovou přihlášku.

STARTOVNÉ:

Před uhrazením startovného je nezbytné provést on-line registraci do závodu.
Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná.

Dětský závod 50,- Kč, na místě v den závodu 50,- Kč.

Trasy 34 km a 51 km
300,- Kč
, platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele, nebo hotovostní úhrada) do 31. 8. 2020,

400,- Kč, platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele, nebo hotovostní úhrada) do 18. 9. 2020,

500,- Kč na místě v den závodu.
Při platbě na místě v den závodu mějte, prosíme, připravený přesný obnos.

Platba převodem na účet číslo 222836532/0300
. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který vám registrační systém přidělí!
Platba v hotovosti za zvýhodněnou cenu je možná v prodejně FANZY SPORT, Masarykovo náměstí 327, Nová Paka během otevírací doby nejdéle do pátku 18. 9. 2020, nebo ve Ski areálu Máchovka při prezentaci v pátek 18. 9. 2020 od 18 do 19 hodin.
Při neúčasti se startovné nevrací.

PREZENCE:

Ski areál Máchovka Nová Paka, pátek 18.9. 2020 od 18.00 do 19.00 hodin, sobota 19.9. 2020 od 8.00 do 10.00 hodin!!! Platí i pro dětské závody.
Závodníci, kteří budou předem přihlášeni a nebudou mít uhrazené startovné nahlásí v den závodu u prezence pro příchozí své jméno a doplatí startovné na místě v plné výši – trasy 34 km a 51 km 500,- Kč, dětský závod 50,- Kč.
Prezence dětského závodu probíhá odděleně.

PŘEDPIS:

Plná ochranná přilba je povinná. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Za děti a mládež do 18 let zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, silniční provoz není omezen.
PROSÍME VÁS, NEODHAZUJTE ODPADKY MIMO OBČERSTVOVACÍ STANICE.
Odstoupení ze závodu nebo zranění hlaste na nejbližší kontrole pořadateli, nebo přímo časoměřiči.
Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.

Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

START:

Ski areál Máchovka Nová Paka - dětský i hlavní závod
BeMANIAX NOVOPACKÝ MARATON, 11.00 hodin - hromadný start pro trasy 34 a 51 km
Dětský závod, 11:05 hodin - start ve vlnách od nejmladších věkových kategorií – chlapci a dívky v jedné věkové kategorii společně.

CÍL:

Ski areál Máchovka Nová Paka
V cíli je pro každého účastníka, zajištěno teplé jídlo v hodnotě minimálně 80,- Kč (platí pro trasy 34 a 51 km), neplatí pro dětský závod.
V cíli je k dispozici mytí kol, WC a sprchy v budově zimního stadionu.

OBČERSTVENÍ:

koláče, banány, nápoj – podáváme v kelímku, na dlouhé trati 3x (Tábor, Bradlec, cíl), na krátké trati 2x (Bradlec, cíl).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

dětský závod ihned po zpracování výsledků po dojetí poslední věkové kategorie v prostoru startu a cíle. Vyhlašuje se každá vypsaná kategorie zvlášť.

hlavní závod od 15.30 hodin v prostoru startu a cíle

CENY:

dětský závod – medaile a drobné upomínkové předměty pro první tři závodníky v každé kategorii

Hlavní závod - věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii (pamětní sbírkové kameny, dárkové tašky, novopacké pivo)

Po vyhlášení výsledků hlavního závodu proběhne losování tomboly startovních čísel – pouze hlavní závod

ZNAČENÍ:

původní trvalé celoroční značení (žluto-bílé kolečko) již nemůže být pro zákaz ze strany Lesů ČR obnovováno. Tratě doznaly v průběhu let drobných změn. V okolí Nové Paky probíhá několik MTB maratonů, proto si v den závodu nepleťte značení a jeďte pouze po našich značkách – žluto-bílých kolečkách! Značky jsou původní trvalé plus jednorázové. Na tratích mohou být též použity výstražné pásky pro vyznačení jízdních koridorů. Tratě jsou zanesené na CykloServer.cz. Během závodu jsou na tratích rozmístěny pořadatelské hlídky.

UPOZORNĚNÍ:

Maximální počet startujících je 300 (na trati 34 km maximálně 150 startujících, na trati 51 km maximálně 150 startujících).
Maximální počet startujících v dětském závodu je 100 (platí pro součet ve všech kategoriích).

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.

KONTAKTY:

+420 737 659 658
+420 603 335 654
+420 603 175 554