Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

TRASA 51 KM (Převýšení 1395 M)

KATEGORIE:
DŽ18+ Ženy od 18 let (2001 a dříve narozené)
DM29 Muži 18-29 let (1990-2001)
DM30 Muži 30-39 let (1980-1989)
DM40 Muži 40-49 let (1970-1979)
DM50+ Muži od 50 let (1969 a dříve narození)

TRASA 34 KM (Převýšení 960 M)

KATEGORIE:
KŽJ13 Juniorky 13-17 let (2002-2006) se souhlasem rodičů
KMJ13 Junioři 13-17 let (2002-2006) se souhlasem rodičů
KŽ18+ Ženy od 18 let (2001 a dříve narozené)
KM29 Muži 18-29 let (1990-2001)
KM30 Muži 30-39 let (1980-1989)
KM40 Muži 40-49 let (1970-1979)
KM50 Muži 50-59 let (1960-1968)
KM60 Muži od 60 (1959 a dříve narození)

DĚTSKÝ ZÁVOD:

ŽSŽ12 St. žákyně 11-12 let (2007-2008) 1500m (3 okruhy)
MSŽ12 St. žáci 11-12 let (2007-2008) 1500m (3 okruhy)
ŽSŽ10 St. žákyně 9-10 let (2009-2010) 1000m (2 okruhy)
MSŽ10 St. žáci 9-10 let (2009-2010) 1000m (2 okruhy)
ŽMŽ8 Ml. žákyně 7-8 let (2011-2012) 750m (3 okruhy)
MMŽ8 Ml. žáci 7-8 let (2011-2012) 750m (3 okruhy)
ŽMŽ6 Ml. žákyně 5-6 let (2013-2014) 500m (2 okruhy)
MMŽ6 Ml. žáci 5-6 let (2013-2014) 500m (2 okruhy)
ŽM4 Předškoláci 3-4 let (2015-2016) 250m (1 okruh)

Prohlídka tratí dětského závodu s průvodcem proběhne v den závodu od 10:30 hodin. Tratě povedou v těsné blízkosti prostoru startu a cíle ve Skiareálu Máchovka. Okruh 250 m pro věkové kategorie od 3 do 8 let vede částečně po spodní trati pro běžecké lyžování. Okruh pro věkové kategorie 9 až 12 let je dlouhý 500 m a vede po spodní i horní trati pro běžecké lyžování.

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení přes odkaz v pravé části této stránky. Platí i pro dětský závod. Registrace on-line bude ukončena ve čtvrtek 19.9. 2019 ve 20:00 hodin. Prosíme, využijte on-line přihlášení před závodem. Urychlíte tím značně průběh prezentace a v den závodu nebudete muset vyplňovat před startem papírovou přihlášku.

STARTOVNÉ:

Před uhrazením startovného je nezbytné provést on-line registraci do závodu.
Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná.

Dětský závod 50,- Kč, na místě v den závodu 50,- Kč.

Trasy 34 km a 51 km 300,- Kč, platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele, nebo hotovostní úhrada) do 31. 8. 2019,
startovné 400,- Kč, platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele, nebo hotovostní úhrada) do 20. 9. 2019,
startovné na místě v den závodu 450,- Kč. Při platbě na místě v den závodu mějte, prosíme, připravený přesný obnos.

Platba převodem na účet číslo 222836532/0300
. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který vám registrační systém přidělí!
Platba v hotovosti za zvýhodněnou cenu je možná v prodejně FANZY SPORT, Masarykovo náměstí 327, Nová Paka během otevírací doby nejdéle do pátku 20. 9. 2019, nebo ve Ski areálu Máchovka při prezentaci v pátek 20. 9. 2019 od 18 do 19 hodin.
Při neúčasti se startovné nevrací.

PREZENTACE:

Ski areál Máchovka Nová Paka, pátek 20.9. 2019 od 18.00 do 19.00 hodin, sobota 21.9. 2019 od 8.00 do 10.00 hodin!!! Platí i pro dětské závody.
Závodníci, kteří budou předem přihlášeni a nebudou mít uhrazené startovné nahlásí v den závodu u prezentace pro příchozí své jméno a doplatí startovné na místě v plné výši – trasy 34 km a 51 km 450,- Kč, dětský závod 50,- Kč.

GPS: 50°29'36.773"N, 15°30'23.434"E

PŘEDPIS:

Plná ochranná přilba je povinná. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Za děti a mládež do 18 let zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, silniční provoz není omezen. PROSÍME VÁS, NEODHAZUJTE ODPADKY MIMO OBČERSTVOVACÍ STANICE. Odstoupení ze závodu nebo zranění hlaste na nejbližší kontrole pořadateli, nebo přímo časoměřiči. Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s.

Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.
Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

START:

Ski areál Máchovka Nová Paka, BeMANIAX NOVOPACKÝ MARATON hromadný, trasy 34 a 51 km v 11.00 hodin, Dětský závod v cca 11:05 hodin, start ve vlnách od nejmladších věkových kategorií – chlapci a dívky v jedné věkové kategorii společně.

CÍL:

Ski areál Máchovka Nová Paka
V cíli je pro každého účastníka, zajištěno teplé jídlo v hodnotě minimálně 70,- Kč (platí pro trasy 34 a 51 km), neplatí pro dětský závod.
V cíli je k dispozici mytí kol, WC a sprchy v budově zimního stadionu.

OBČERSTVENÍ:

koláče, banány, voda, iontový nápoj – podáváme v kelímku, na dlouhé trati 3x (Tábor, Bradlec, cíl), na krátké trati 2x (Bradlec, cíl).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

dětský závod ihned po zpracování výsledků po dojetí poslední věkové kategorie v prostoru startu a cíle

hlavní závod od 15.30 hodin v prostoru startu a cíle

CENY:

dětský závod – medaile a drobné upomínkové předměty pro první tři závodníky v každé kategorii

Hlavní závod - věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii (pamětní sbírkové kameny, dárkové tašky, novopacké pivo)
Po vyhlášení výsledků hlavního závodu proběhne losování tomboly startovních čísel – pouze hlavní závod

ZNAČENÍ:

původní trvalé celoroční značení (žluto-bílé kolečko) již nemůže být pro zákaz ze strany Lesů ČR obnovováno. Tratě doznaly v průběhu let drobných změn. V okolí Nové Paky probíhá několik MTB maratonů, proto si v den závodu nepleťte značení a jeďte pouze po našich značkách – žluto-bílých kolečkách! Značky jsou původní trvalé plus jednorázové. Na tratích mohou být též použity výstražné pásky pro vyznačení jízdních koridorů. Tratě jsou zanesené na CykloServer.cz. Během závodu jsou na tratích rozmístěny pořadatelské hlídky.

UPOZORNĚNÍ:

Maximální počet startujících je 300.
Maximální počet startujících v dětském závodu je 100.

KONTAKTY:

+420 737 659 658
+420 603 335 654
+420 603 175 554

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.