Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

TRASA 51 KM (Převýšení 1395 M)

KATEGORIE:
DŽ18+ Ženy od 18 let (2000 a dříve narozené)
DM29 Muži 18-29 let (1989-2000)
DM30 Muži 30-39 let (1979-1988)
DM40 Muži 40-49 let (1969-1978)
DM50 Muži 50-59 let (1959-1968)
DM60 Muži od 60 (1958 a dříve narození)

TRASA 34 KM (Převýšení 960 M)

KATEGORIE:
KŽJ14 Juniorky 14-17 let (2001-2004)
KMJ14 Junioři 14-17 let (2001-2004)
KŽ30 Ženy 18-39 let (1979-2000)
KŽ40 Ženy od 40 let (1978 a dříve narozené
KM29 Muži 18-29 let (1989-2000)
KM30 Muži 30-39 let (1979-1988)
KM40 Muži 40-49 let (1969-1978)
KM50 Muži 50-59 let (1959-1968)
KM60 Muži od 60 (1958 a dříve narození)

REJOICE GEMINI BIKE MARATON - TRASA 3 KM:

ŽSŽ12 St. žákyně 12-13 let (2005-2006)
MSŽ12 St. žáci 12-13 let (2005-2006)
ŽSŽ10 St. žákyně 10-11 let (2007-2008)
MSŽ10 St. žáci 10-11 let (2007-2008)

REJOICE GEMINI BIKE MARATON - TRASA 1,2 KM:

ŽMŽ8 Ml. žákyně 8-9 let (2009-2010)
MMŽ8 Ml. žáci 8-9 let (2009-2010)
ŽMŽ6 Ml. žákyně 6-7 let (2011-2012)
MMŽ6 Ml. žáci 6-7 let (2011-2012)

Délky tras dětského závodu jsou orientační. Prohlídka tratí dětského závodu s průvodcem proběhne v den závodu od 10:30 hodin. Tratě povedou v těsné blízkosti prostoru startu a cíle ve Ski areálu Máchovka s výjezdem do městského lesa nad areálem zimního stadionu.

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení přes odkaz v pravé části této stránky. Platí i pro dětský závod. Registrace on-line bude ukončena ve čtvrtek 13.9. 2018 ve 12:00 hodin. Prosíme, využijte on-line přihlášení před závodem. Urychlíte tím značně průběh prezentace a v den závodu nebudete muset vyplňovat před startem papírovou přihlášku.

STARTOVNÉ:

Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná.
Dětský závod 50,- Kč, na místě v den závodu 100,- Kč.
Trasy 34 km a 51 km 300,- Kč, platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele, nebo hotovostní úhrada) do 14. 9. 2018, startovné na místě v den závodu 450,- Kč. Při platbě na místě v den závodu mějte, prosíme, připravený přesný obnos.
Platba převodem na účet číslo 222836532/0300. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který vám registrační systém přidělí!
Platba v hotovosti za zvýhodněnou cenu je možná v prodejně FANZY SPORT, Masarykovo náměstí 327, Nová Paka během otevírací doby nejdéle do pátku 14. 9. 2018, nebo ve Ski areálu Máchovka při prezentaci v pátek 14. 9. 2018 od 18 do 19 hodin.
Při neúčasti se startovné nevrací.

PREZENTACE:

Ski areál Máchovka Nová Paka, pátek 14.9. 2018 od 18.00 do 19.00 hodin, sobota 15.9. 2018 od 8.00 do 10.00 hodin!!! Platí i pro dětské závody.
Závodníci, kteří budou předem přihlášeni a nebudou mít uhrazené startovné nahlásí v den závodu u prezentace pro příchozí své jméno a doplatí startovné na místě v plné výši – trasy 34 km a 51 km 450,- Kč, dětský závod 100,- Kč.

GPS: 50°29'36.773"N, 15°30'23.434"E

PŘEDPIS:

Plná ochranná přilba je povinná. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Za děti a mládež do 18 let zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, silniční provoz není omezen. PROSÍME VÁS, NEODHAZUJTE ODPADKY MIMO OBČERSTVOVACÍ STANICE. Odstoupení ze závodu nebo zranění hlaste na nejbližší kontrole pořadateli, nebo přímo časoměřiči. Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s.

Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.
Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

START:

Ski areál Máchovka Nová Paka, BeMANIAX NOVOPACKÝ MARATON hromadný, trasy 34 a 51 km v 11.00 hodin, Rejoice gemini bike maraton 1,2 km a 3 km v cca 11:05 hodin

CÍL:

Ski areál Máchovka Nová Paka
V cíli je pro každého účastníka, zajištěno teplé jídlo v hodnotě minimálně 60,- Kč (platí pro trasy 34 a 51 km), neplatí pro dětský závod.
V cíli je k dispozici mytí kol, WC a sprchy v budově zimního stadionu.

OBČERSTVENÍ:

koláče, banány, voda, iontový nápoj – podáváme v kelímku, na dlouhé trati 3x (Tábor, Bradlec, cíl), na krátké trati 2x (Bradlec, cíl).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

přibližně v 15.30 hodin v prostoru startu a cíle

CENY:

věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii (pamětní sbírkové kameny, dárkové tašky, novopacké pivo). Rychlostní prémie pro první tři nejrychlejší účastníky závodu v prostoru letiště (bude upřesněno) – odměny 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč. Vrcholová prémie na Táboře pro první tři nejrychlejší účastníky závodu – odměny 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč. Po vyhlášení výsledků proběhne losování tomboly startovních čísel. .

ZNAČENÍ:

trať je celoročně značena (žluto-bílé kolečko), popis tras najdete na našich internetových stránkách www.velocipedklub.cz. Aktuálně platí zákaz obnovy celoročního značení ze strany Lesů ČR. V okolí Nové Paky probíhá několik MTB maratonů, proto si v den závodu nepleťte značení a jeďte pouze po našich značkách – žluto-bílých kolečkách! Tratě jsou zanesené na CykloServer.cz a Bikemap.net. Během závodu jsou na tratích rozmístěny pořadatelské hlídky.

UPOZORNĚNÍ:

Maximální počet startujících je 300.
Maximální počet startujících v dětském závodu je 100.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.