Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

SUN RUN CROSS - TRASA 5 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Juniorky (14-17 let) ročníky 2001 - 2004
Ženy (18-39 let) ročníky 1979 – 2000
Ženy (40 let a starší) ročníky 1978 a starší
Junioři (14-17 let) ročníky 2001 - 2004
Muži (18-39 let) ročníky 1979 - 2000
Veteráni 40 (40-49 let) ročníky 1969 - 1978
Veteráni 50 (50-59 let) ročníky 1959 - 1968
Veteráni 60 (60 let a starší) ročníky 1958 a starší

SUN RUN CROSS - TRASA 10 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Ženy (18-39 let) ročníky 1979 – 2000
Ženy (40 let a starší) ročníky 1978 a starší
Muži (18-39 let) ročníky 1979 - 2000
Veteráni 40 (40-49 let) ročníky 1969 - 1978
Veteráni 50 (50-59 let) ročníky 1959 - 1968
Veteráni 60 (60-69 let) ročníky 1958 a starší

SUN RUN KIDS

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Drobotina holky i kluci (1-3 roky) ročníky 2015 – 2017 - 40 m
Předškolačky (4-5 let) ročníky 2013 – 2014 - 60 m
Předškoláci (4-5 let) ročníky 2013 – 2014 - 60 m
Školačky (6-7 let) ročníky 2011 - 2012 - 150 m
Školáci (6-7 let) ročníky 2011 – 2012 - 150 m
Mini žákyně (8-9 let) ročníky 2009 – 2010 - 300 m
Mini žáci (8-9 let) ročníky 2009 – 2010 - 300 m
Mladší žákyně (10-11 let) ročníky 2007 – 2008 - 600 m
Mladší žáci (10-11 let) ročníky 2007 – 2008 - 600 m
Starší žákyně (12-13 let) ročníky 2005 – 2006 - 900 m
Starší žáci (12-13 let) ročníky 2005 – 2006 - 900 m

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení přes odkaz v pravé části této stránky, platí pro oba závody. On-line přihlašování bude ukončeno v pátek 22.6. 2018 ve 20:00 hodin.

Přihlášení na místě v den závodu bude možné vyplněním papírové přihlášky. Zdržuje to však nás i Vás, přihlaste se pokud možno nejdéle večer před závodem on-line!!!

STARTOVNÉ:

je splatné spolu s přihláškou (zvýhodněné při doručení částky pořadateli do 22.6. 2018), nebo jej můžete uhradit až při prezentaci v den závodu (v plné výši).

Dětský závod zdarma (i na místě v den závodu), účastníci hlavního závodu na 5 km a 10 km platí zvýhodněné startovné ve výši 50,- Kč (pouze při doručení částky na účet pořadatele do 22. 6. 2018 – prosíme RESPEKTUJTE!!!). Startovné na místě v den závodu 100,- Kč.

Při neúčasti se startovné nevrací !!!

Platba v hotovosti je možná v prodejně FANZY SPORT Nová Paka do pátku 22.6. 2018 do 17:00 hodin.

Platba bankovním převodem na účet číslo 222836532/0300, do poznámky pro příjemce napište jméno závodníka, ročník narození a délku trati.

PREZENTACE:

Letní stadion Nová Paka, Havlova 1363, sobota 23.6. 2018.
Děti - SUN RUN KIDS 2017 12:30 - 13:00 hodin!!!
Junioři a dospělí - SUN RUN CROSS NOVÁ PAKA 2017 13:30 - 14.30 hodin!!!

Prosíme dodržujte výše uvedené časy!!!

START:

Letní stadion v Nové Pace.

13.15 hodin – dětský závod – od nejmladší kategorie. Starty budou plynule navazovat po doběhu předchozí kategorie.

14.45 hodin - hlavní závod na 5 km a 10 km – obě trasy najednou až po ukonční dětského závodu. Součástí hlavního závodu je prolog městem.

Čas startu hlavního závodu je orientační, bude upřesněn na místě v den závodu, prosím buďte připraveni ke startu raději o něco dříve a dbejte pokynů organizátorů.

CÍL:

Letní stadion v Nové Pace.

TRAŤ:

hlavní závod - prolog městem – asfalt, cíl - tartan, jinak lesní a polní cesty v členitém terénu

dětský závod – tratě v areálu Letního stadionu, tartanová dráha

PŘEDPIS:

závodí se podle pravidel atletiky pro běhy mimo dráhu a tohoto rozpisu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Za děti zodpovídají zákonní zástupci.
Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.
Závod je veřejný, přístupný registrovaným i neregistrovaným závodníkům.

Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.

Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závo du, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů.

OBČERSTVENÍ:

V cíli koláč, nápoj, na trati nápoj.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

dětský závod ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle – Letní stadion,

hlavní závod na 5 km a 10 km v 16.00 hodin, Masarykovo náměstí Nová Paka- v rámci Slavností slunovratu, které se zde konají v čase 10 – 24 hodin.

Ceny předá starosta nebo místostarosta města Nová Paka.

CENY:

věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii.

ZNAČENÍ:

žluté fáborky, na trati budou rozmístěny pořadatelské hlídky.

Popis tras najdete na našich internetových stránkách www.velocipedklub.cz. S blížícím se termínem závodu budou tratě aktualizovány pro rok 2018.

UPOZORNĚNÍ:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.

Závěrečná část závodu vede po tartanové dráze letního stadionu. Zvolte proto vhodnou obuv s gumovou podrážkou.
Podrážka běžecké obuvi nesmí mít plastové či kovové části, aby nedošlo k poškození tartanové dráhy.

KONTAKTY:

Velocipéd klub Nová Paka, Legií 431, 509 01 Nová Paka.
Pavel Hakl (předseda) – tel.: 603 335 654
Martin Pyciak (místopředseda) – tel.: 603 175 554
Šárka Haklová (hospodářka) – tel.: 737 659 658
www.velocipedklub.cz