Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

SUN RUN CROSS - TRASA 5 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Juniorky (14-17 let) ročníky 2002 - 2005
Ženy (18-39 let) ročníky 1980 – 2001
Ženy (40 let a starší) ročníky 1979 a starší
Junioři (14-17 let) ročníky 2002 - 2005
Muži (18-39 let) ročníky 1980 - 2001
Veteráni 40 (40-49 let) ročníky 1970 - 1979
Veteráni 50 (50-59 let) ročníky 1960 - 1969
Veteráni 60 (60 let a starší) ročníky 1959 a starší

SUN RUN CROSS - TRASA 10 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Ženy (18-39 let) ročníky 1980 – 2001
Ženy (40 let a starší) ročníky 1979 a starší
Muži (18-39 let) ročníky 1980 - 2001
Veteráni 40 (40-49 let) ročníky 1970 - 1979
Veteráni 50 (50-59 let) ročníky 1960 - 1969
Veteráni 60 (60-69 let) ročníky 1959 a starší

SUN RUN KIDS

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Drobotina holky i kluci (1-3 roky) ročníky 2016 – 2018 - 40 m
Předškolačky (4-5 let) ročníky 2014 – 2015 - 60 m
Předškoláci (4-5 let) ročníky 2014 – 2015 - 60 m
Školačky (6-7 let) ročníky 2012 - 2013 - 150 m
Školáci (6-7 let) ročníky 2012 – 2013 - 150 m
Mini žákyně (8-9 let) ročníky 2010 – 2011 - 300 m
Mini žáci (8-9 let) ročníky 2010 – 2011 - 300 m
Mladší žákyně (10-11 let) ročníky 2008 – 2009 - 600 m
Mladší žáci (10-11 let) ročníky 2008 – 2009 - 600 m
Starší žákyně (12-13 let) ročníky 2006 – 2007 - 900 m
Starší žáci (12-13 let) ročníky 2006 – 2007 - 900 m

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení přes odkaz v pravé části této stránky, platí pro oba závody. On-line přihlašování bude ukončeno v pátek 21.6. 2019 ve 20:00 hodin.

Přihlášení na místě v den závodu bude možné vyplněním papírové přihlášky. Zdržuje to však nás i Vás, přihlaste se pokud možno nejdéle večer před závodem on-line!!!

STARTOVNÉ:

Dětský závod SUN RUN KIDS zdarma (i na místě v den závodu)
Hlavní závod SUN RUN CROSS na 5km a 10km:
50 Kč při doručení částky pořadateli do 21.6.2019
- na účet nebo v hotovosti - prosíme RESPEKTUJTE !!!
100 Kč při platbě na místě v den závodu.
Při neúčasti se startovné nevrací!!!

Platba předem v hotovosti je možná v prodejně FANZY SPORT Nová Paka, Masarykovo náměstí 327, do pátku 21.6. 2019 do 17:00 hodin.

Platba předem bankovním převodem na účet číslo 222836532/0300.
Úhrada musí být připsána na účet pořadatele do pátku 21.6.2019, do poznámky pro příjemce napište jméno závodníka, ročník narození a délku trati.

PREZENTACE:

Letní stadion Nová Paka, Havlova 1363, sobota 22.6. 2019.
Děti - SUN RUN KIDS 2019 12:30 - 13:00 hodin!!!
Junioři a dospělí - SUN RUN CROSS 2019 14:00 - 14.30 hodin!!!

Prosíme dodržujte výše uvedené časy!!!

START:

Letní stadion v Nové Pace.

13.30 hodin – dětský závod – od nejmladší kategorie. Starty budou plynule navazovat po doběhu předchozí kategorie.

14.45 hodin - hlavní závod na 5 km a 10 km – obě trasy najednou. Součástí hlavního závodu je prolog městem.

CÍL:

Letní stadion v Nové Pace.

TRAŤ:

hlavní závod: prolog městem – asfalt, jinak lesní a polní cesty v členitém terénu, doběh na tartanové dráze letního stadionu.

dětský závod – tratě v areálu Letního stadionu, tartanová dráha

PŘEDPIS:

závodí se podle pravidel atletiky pro běhy mimo dráhu a tohoto rozpisu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Za děti zodpovídají zákonní zástupci.
Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.
Závod je veřejný, přístupný registrovaným i neregistrovaným závodníkům.

Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.
Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

OBČERSTVENÍ:

V cíli koláč, nápoj, na trati nápoj.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

dětský závod ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle – Letní stadion,

hlavní závod na 5 km a 10 km v 16.00 hodin, Masarykovo náměstí Nová Paka- v rámci Slavností slunovratu, které se zde konají v čase 10 – 24 hodin.

CENY:

věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii. Ceny předá starosta nebo místostarosta města Nová Paka.

ZNAČENÍ:

žluté fáborky, výstražné pásy, na trati budou rozmístěny pořadatelské hlídky.

Popis tras najdete na našich internetových stránkách www.velocipedklub.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Závěrečná část závodu vede po tartanové dráze letního stadionu. Zvolte proto vhodnou obuv s gumovou podrážkou.
Podrážka běžecké obuvi nesmí mít plastové či kovové části, aby nedošlo k poškození tartanové dráhy.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.

KONTAKTY:

Velocipéd klub Nová Paka, Legií 431, 509 01 Nová Paka,
IČ: 27001211.
www.velocipedklub.cz

Pavel Hakl (předseda) – tel.: 603 335 654
Martin Pyciak (místopředseda) – tel.: 603 175 554
Šárka Haklová (hospodářka) – tel.: 737 659 658