Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

SUN RUN CROSS - TRASA 5 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Juniorky (14-17 let) ročníky 2004 - 2007
Ženy 18+ (18-39 let) ročníky 1982 – 2003
Ženy 40+ (40 let a starší) ročníky 1981 a dříve narozené
Junioři (14-17 let) ročníky 2004 - 2007
Muži (18-39 let) ročníky 1982 - 2003
Veteráni 40+ (40-54 let) ročníky 1967 - 1981
Veteráni 55+ (55 let a starší) ročníky 1966 a dříve narození

SUN RUN CROSS - TRASA 10 KM

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Ženy (18-39 let) ročníky 1982 – 2003
Ženy 40+ (40 let a starší) ročníky 1981 a dříve narozené
Muži (18-39 let) ročníky 1982 - 2003
Veteráni 40+ (40-54 let) ročníky 1967 - 1981
Veteráni 55+ (55 let a starší) ročníky 1966 a dříve narození

SUN RUN KIDS

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ:
Drobotina holky i kluci (1-3 roky) ročníky 2018 – 2020 - 40 m
Předškolačky (4-5 let) ročníky 2016 – 2017 - 60 m
Předškoláci (4-5 let) ročníky 2016 – 2017 - 60 m
Školačky (6-7 let) ročníky 2014 - 2015 - 150 m
Školáci (6-7 let) ročníky 2014 – 2015 - 150 m
Mini žákyně (8-9 let) ročníky 2012 – 2013 - 300 m
Mini žáci (8-9 let) ročníky 2012 – 2013 - 300 m
Mladší žákyně (10-11 let) ročníky 2010 – 2011 - 600 m
Mladší žáci (10-11 let) ročníky 2010 – 2011 - 600 m
Starší žákyně (12-13 let) ročníky 2008 – 2009 - 800 m
Starší žáci (12-13 let) ročníky 2008 – 2009 - 1000 m

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení pro oba závody (SUN RUN, SUN RUN KIDS). On-line přihlašování bude ukončeno v pátek 18.6. 2021 ve 19:00 hodin.

Přihlášení na místě v den závodu bude možné vyplněním papírové přihlášky. Zdržuje to však nás i Vás, přihlaste se pokud možno nejdéle večer před závodem on-line!!!

STARTOVNÉ:

Dětský závod SUN RUN KIDS zdarma (i na místě v den závodu)

Hlavní závod SUN RUN CROSS na 5km a 10km:
50 Kč při doručení částky pořadateli do 18.6.2021 - prosíme RESPEKTUJTE !!!

100 Kč při platbě na místě v den závodu.Prosíme, připravte si přesný obnos.

Při neúčasti se startovné nevrací!!!

Platba předem bankovním převodem na účet číslo 222836532/0300.
Úhrada musí být připsána na účet pořadatele do pátku 18.6.2020, do poznámky pro příjemce napište jméno závodníka, ročník narození a délku trati.

PREZENCE:

Letní stadion Nová Paka, Havlova 1363, sobota 19.6. 2021.
Děti - SUN RUN KIDS 2019 12:30 - 13:00 hodin!!!
Junioři a dospělí - SUN RUN CROSS 2019 14:00 - 14.30 hodin!!!

Prosíme dodržujte výše uvedené časy!!!

START:

Letní stadion v Nové Pace.

13.30 hodin – dětský závod – od nejmladší kategorie. Starty budou plynule navazovat po doběhu předchozí kategorie.

14.45 hodin - hlavní závod na 5 km a 10 km – obě trasy najednou. Součástí hlavního závodu je prolog městem.

CÍL:

Letní stadion v Nové Pace.

TRAŤ:

hlavní závod: prolog Jírovými sady – částečně asfalt, kostky, jinak lesní a polní cesty v členitém terénu, doběh na tartanové dráze letního stadionu.

dětský závod – tratě v areálu Letního stadionu, tartanová dráha

PŘEDPIS:

závodí se podle pravidel atletiky pro běhy mimo dráhu a tohoto rozpisu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Za děti zodpovídají zákonní zástupci.
Přihlášení závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.
Závod je veřejný, přístupný registrovaným i neregistrovaným závodníkům.

Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.
Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

OBČERSTVENÍ:

Dětský závod - nápoj v cíli.
Hlavní závod - v cíli koláč, nápoj, na trati voda.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

dětský závod ihned po ukončení závodu v prostoru startu a cíle – Letní stadion,

hlavní závod na 5 km a 10 km v 16.00 hodin v prostoru Letního stadionu.

CENY:

věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii. Ceny předá starosta nebo místostarosta města Nová Paka.

ZNAČENÍ:

fáborky, výstražné pásy, na trati budou rozmístěny pořadatelské hlídky.

Popis tras najdete na našich internetových stránkách www.velocipedklub.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Závěrečná část závodu vede po tartanové dráze letního stadionu. Zvolte proto vhodnou obuv s gumovou podrážkou.
Podrážka běžecké obuvi nesmí mít plastové či kovové části, aby nedošlo k poškození tartanové dráhy.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.

KONTAKTY:

Velocipéd klub Nová Paka, Legií 431, 509 01 Nová Paka,
IČ: 27001211.
www.velocipedklub.cz

Pavel Hakl (předseda) – tel.: 603 335 654
Martin Pyciak (místopředseda) – tel.: 603 175 554
Šárka Haklová (hospodářka) – tel.: 737 659 658